Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 15 mei
Tijd 10:00 uur
Locatie Dordrecht

Deze morgen gaat dr. K.J. Holzapffel voor.

Het thema van de dienst is “de troost der dingen” (mede geinspireerd door de OekraInse vluchtelingen die iets meenemen op de vlucht
dat hen dierbaar is)

U kunt ook mee  luisteren via Remonstranten Dordrecht Kerkdienstgemist.nl  

Over Koen Holtzapffel

Hij is predikant bij de Rotterdamse Arminiuskerk. Hij schreef over
vrijzinnige toekomstverwachting (Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen),
over bijbelse figuren (in o.m. Mijn held en ik) en recentelijk n.a.v. zijn
studieverlof over gelijkenissen (Geef mij die dwaze meisjes maar).

Agenda