Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 24 oktober
Tijd 10:00 uur
Locatie Dordrecht

In deze dienst zal Mw. W. Blaak voorgaan.

Thema van de dienst: Na ons de zondvloed?!

Hoe verhouden wij ons tot de klimaatverandering? Hebben wij een houding van: het zal mijn tijd wel duren? Of zetten wij ons actief in om het tij te keren? En hoe ver gaan we daarin? Een actueel verhaal dat uitnodigt om buiten de lijntjes te kleuren. Ik zie en spreek u graag aanstaande zondag!

U kunt ook mee  luisteren via Remonstranten Dordrecht Kerkdienstgemist.nl  

Even voorstellen: Voor een deel liggen mijn roots in Dordrecht. Niet alleen de stad, ook de rivieren hebben een magische werking op mij.  Daar gaat alles weer stromen, word ik geïnspireerd en kom ik tot rust.

Na een leven waar ik heel wat bruggen over ging, ben ik Theologie en Religiewetenschappen gaan studeren. In 2018 rondde ik de klassieke Bachelor Theologie af aan de VU/PThU en aansluitend volgde ik de Master Spiritual Care, die ik combineer met de predikantsopleiding aan het Remonstrants Seminarium.

Thema dat mij bezig houdt is de gerichtheid binnen de Westerse theologie op de individuele mens. Maar zijn wij ons niet te superieur gaan gedragen? En wordt dat onze ondergang? Als ik de harde feiten serieus neem, dan denk ik dat wij beter moeten luisteren naar wat de aarde ons te vertellen heeft.

Een ander onderwerp dat mij al jaren bezighoudt is gastvrijheid. Een plek waar beide thema’s mooi samenkomen is Het Veerhuis in Varik. Hier woonde en werkte ik deze zomer als herbergier. Vanuit mijn eigen bedrijfje ‘Blaakend’ zal ik het komende jaar in en om het Veerhuis programma’s verzorgen rondom het thema ‘Heilige grond’.

Agenda