Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 24 april
Tijd 10:00 uur
Locatie Dordrecht

Deze morgen gaat Ds Evelijne Swinkels-Braaksma voor.

De eerste zondag na Pasen, heet ook wel ‘Beloken Pasen’. Beloken komt van het woord ‘beluiken’ en betekent: de luiken dichtdoen: lock- down. De leerlingen van Jezus zitten binnen, achter gesloten luiken. Doodsbang zijn ze en in shock door wat er daar in Jeruzalem is gebeurd met hun rabbi en vriend.
Soms zijn ervaringen en gebeurtenissen, ook die van verlies en rouw, zo overweldigend dat een mens er geen antwoord op kan geven. Terugtrekken, bevriezen, verstarren, de luiken dicht, dat is wat mensen dan soms doen om zichzelf te beschermen, leerde ik in mijn traumaopleidingen.

Wat een actueel verhaal, nu veel mensen in shock zijn door die oorlog daar zo dichtbij…

Het verhaal vertelt ook dat Jezus zijn ontredderde vrienden vrede wenst. Vrede als een opdracht om de wereld te zien met andere ogen, met de ogen van de hoop. De hoop dat vrede mogelijk is, dat een betere wereld geen dwaze illusie is.

Kom, doe toch je luiken open,
houd ze niet nog langer dicht.
Maak je heden geen verleden,
je toekomst niet een ver gezicht.

Houd toch niet je hart beloken,
zet het even op een kier.
Toe, ga met me mee naar buiten
want de wereld wil je hier.

Laat je door de wereld raken,
laat haar maar onder je huid.
Laat je nooit meer zo beluiken.
Laat je zien. Kom je eruit?

(uit: Heimwee naar het Wad, Evelijne Swinkels-Braaksma)

U kunt de dienst beluisteren via Remonstranten Dordrecht – Kerkdienstgemist.nl

Ds Evelijne Swinkels-Braaksma (1964)

Ik ben remonstrants predikant en was van 2015 tot 2020 werkzaam bij de Vrijzinnigen Baarn en Soest. Sinds het najaar van 2020 ben ik de vaste predikant van de Protestantse Sint Maartenskerk in Ophemert.
Ik studeerde van 1982 tot 1988 in Leiden Godgeleerdheid en Klassieke Talen en was vele jaren docent Levensbeschouwing, Grieks en Latijn. In 2001 startte ik mijn eigen praktijk als freelancetrainer en begeleider in (opdracht van) verschillende organisaties en instellingen.  Aandachtsgebieden zijn persoonlijke ontwikkeling en zingeving, communicatie, leiderschap, trauma, verlies en rouw.

Van 2011 tot 2014 volgde ik de kerkelijke opleiding aan het Remonstrants Seminarium.

Inmiddels verschenen drie dichtbundels van mijn hand: ´Als mijn piano wil ik zingen´, ‘Rafelranden van licht’ en ‘Heimwee naar het Wad’.

Samen met mijn collega Susanne van der Sluijs geef ik vorm, inhoud en uitvoering aan ons initiatief ‘Zin in Eemland ‘. En samen met mijn jongste zoon reis ik het land door met onze poëzie- en muziekvoorstelling ‘Manna voor de ziel’ “.

Agenda