Kerkdienst via YouTube en overdenking door Jan van Belle

Kerkdienst via YouTube en overdenking door Jan van Belle
Datum 29 maart
Locatie Dordrecht

Omdat de Remonstrantse kerkdiensten in maart zijn afgelast, in verband met het Coronavirus.

Wordt op YouTube – landelijk – een dienst (overdenking en muziek) uitgezonden…

29 maart, Ds Joost Röselaers, Amsterdam

Deze opgenomen diensten zijn vanaf de aangegeven zondag hier te bekijken.

Jan van Belle die vandaag eigenlijk zou voorgaan in onze gemeente heeft een meditatie geschreven bij Psalm 84

 

Meditatie bij psalm 84                                        Jan van Belle

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 84

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.

 

2Hoe lieflijk is uw woning,

HEER van de hemelse machten.

3Van verlangen smacht mijn ziel

naar de voorhoven van de HEER.

Mijn hart en mijn lijf roepen

om de levende God.

 

4Zelfs de mus vindt een huis

en de zwaluw een nest

waarin ze haar jongen neerlegt,

bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,

mijn koning en mijn God.

5Gelukkig wie wonen in uw huis,

gedurig mogen zij u loven. sela

 

6Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,

met in hun hart de wegen naar u.

7Trekken zij door een dal van dorheid,

het verandert voor hen in een oase;

rijke zegen daalt als regen neer.

8Steeds krachtiger gaan zij voort

om in Sion voor God te verschijnen.

 

9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,

luister naar mij, God van Jakob. sela

 

10God, ons schild, zie naar ons om,

sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

11Beter één dag in uw voorhoven

dan duizend dagen daarbuiten,

beter op de drempel van Gods huis

dan wonen in de tenten der goddelozen.

 

12Want God, de HEER, is een zon en een schild.

Genade en glorie schenkt de HEER,

zijn weldaden weigert hij niet

aan wie onbevangen op weg gaan.

13HEER van de hemelse machten,

gelukkig de mens die op u vertrouwt.

 

Meditatie

 

De psalm neemt ons mee op een stroom van allerlei wisselende emoties. Smeekbeden tot God – een God naar wie de dichter met hart en lijf verlangt, maar die afwezig lijkt – wisselen af met lofzangen, gericht aan diezelfde God.

In het ‘zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest bij uw altaren’ lees ik ook verwondering.

Er is het besef dat het leven soms zwaar is: de levensreis voert soms door een dor dal.

Er is de roep om bescherming, ‘God, ons schild, zie naar ons om’ – zelf zijn we te zwak en te kwetsbaar om ons teweer te stellen tegen wat ons kan overkomen.

 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’. Vrijdag schreef ik naar aanleiding van dit lied van Ramses Shaffy dat in psalm 84 veel van deze aspecten terug te vinden zijn. Het lachen ontbreekt, dacht ik in eerste instantie. Maar dat beeld van de mus en de zwaluw die nestelen op zo’n heilige plek, heeft wel iets humoristisch.

 

Daar staat hij, de dichter, Korachiet, hij behoort tot de bewakers bij de tempelpoort en tot de tempelzangers. Hij zal niet dicht bij het allerheiligste deel van de tempel mogen komen, daar waar ‘de majesteit van de Heer’, het teken van Gods aanwezigheid,  troont tussen de cherubs op de ark. De mussen en de zwaluwen hebben hun nest dichterbij die plek dan waar hij staat. Ik denk niet dat ze het allerheiligste binnen konden vliegen, maar toch.

 

De dichter verlangt de plek te vinden waar de mus en de zwaluw al zijn. Het is misschien mijn fantasie, maar die gedachte komt wel bij me op.

 

En als ik straks, over enkele weken, de zwaluwen weer zie komen naar hun nestplek bij mij in de garage, zijn die dan ook zo dicht bij het heilige? Zal dat niet afhangen van mijn eigen blik, van mijn opmerkzaamheid? Opmerkzaam om te kunnen zien wat er niet is, het onnoembare. Het verlangen daarmee in verbinding te staan. In verbinding met ‘het heilige’.

 

Voor de psalmdichter stond de tempel daarvoor symbool. Ook nu nog spelen kathedraal en kerk daarbij een belangrijke rol. Die ruimte en de gemeenschap met elkaar in de kerk, in de stilte en in het gezamenlijke ritueel van de zondagse viering,  kunnen helpen bij het zoeken naar die verbinding.

 

In deze tijden ontbreekt het ons aan die mogelijkheid om als gemeenschap bij elkaar te komen. Maar gelukkig zijn de mussen er, en binnenkort zijn de zwaluwen terug.

 

Bij alles wat er gebeurt en ons nog staat te gebeuren is er ook dit:

Het heilige

Het biedt zich aan ons aan.

 

We kunnen ons ervoor openstellen

ofwel, in de woorden van de psalm, daartoe onbevangen op weg gaan.

We kunnen vragen om het vermogen het te kunnen ontvangen.

 

In de taal van de psalmdichter klinkt die vraag zo:

God, ons schild, zie naar ons om,

sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

Het is misschien niet helemaal mijn taal, maar dat hoeft mij niet in de weg te staan om het met hem mee te bidden.

 

Dankgebed
Als gebed citeer ik het ‘Klein dankgebed’ van Ad den Besten, met ter afsluiting enkele woorden van mezelf.

Gij hebt, o God
dit broze bestaan gewild
hebt boven het naamloze
mij uitgetild
Laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd geborgen in de
bevende zekerheid
dat ik niet uit dit smal
en onvast bestand van mijn
bestaan zal vallen
dan in uw hand.

 

Ik dank u voor alles wat mij kan herinneren aan u,

aan mijn verbondenheid met u

en uw verbondenheid met mij.

 

God, ik dank u om uw heiligheid,

de glans van uw aanwezigheid,

die in de dag en in de nacht

steeds mij blijft omgeven.

 

Amen

 

Agenda