Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 1 november
Tijd 10:00 uur
Locatie Dordrecht

Vanmorgen gaat Mw. ds. I. Verberk voor. Kinderkring

kinderkring

Deze ochtend zullen we met zowel de jonge als oudere kinderen tijdens de dienst bij elkaar komen. We gaan dan met elkaar nadenken en praten over de invulling van de kinderkerstdienst die op 13 december gehouden zal worden.

Agenda