Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 22 november
Tijd 10:00 uur
Locatie Dordrecht

Vanmorgen gaat Hr. PWA. Overdiep voor. Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Let op!!

Wij hanteren een maximum van 30 kerkbezoekers. Wilt u deze kerkdienst bezoeken, dan kunt u reserveren tot uiterlijk zaterdag 21 november 2020 12.00 uur via mailadres: penningmeester@remonstrant.nl

Belangrijk: Mocht u komende dagen gereserveerd hebben, maar om wat voor reden dan ook toch niet naar de dienst kunnen komen, wilt u zich dan s.v.p. afmelden. Dan kunnen mensen die op een eventuele wachtlijst staan, gebeld worden om alsnog te komen.

Alhoewel Alexander Overdiep (1951) in Dordrecht al jaren voor veel leden en vrienden een vertrouwd gezicht is, toch een korte profielschets.
Vrijwel buitenkerkelijk maar herkenbaar vrijzinnig opgevoed, had hij aanvankelijk de bedoeling predikant te worden, maar het liep anders.Hij werd niettemin wel opgeleid door een predikant en noemt zich ook wel eens ‘een product van Anne van der Meiden’, geschoold als hij in Utrecht werd door die bekende vrijzinnige hoogleraar-predikant.
Tussen 1973 en 1995 werkte Alexander Overdiep in het bedrijfsleven, vooral op het gebied van de ethisch-maatschappelijke vraagstukken en voorlichting in de grootschalige detailhandel en voor branche-organisaties; het ging steeds om onderwerpen die we nu scharen onder milieu en duurzaamheid, maar die termen werden in het begin nog nauwelijks gebruikt.
Tussen 1995 en 2010 werkte hij aan opdrachten van de Rijksoverheid via het Ministerie van Economische Zaken en LNV en organisaties als o.a. TNO en industriële brancheverenigingen die via de methodiek van public affairs steeds te maken hadden met industriële energie-efficiencyverbetering.
Daarnaast was hij gedurende 32 jaar parttime na- & bijscholingsdocent en examinator op onderdelen van het terrein van public relations en overheidsvoorlichting.
Alexander Overdiep werd in 2000 lid van de CoZa; in 2004 kreeg hij een ‘preekconsent’ om als invaller te mogen voorgaan in kerkdiensten. Dat is zoals hij het noemt ‘uit de hand gelopen’, want de laatste 10 jaar gaat hij gemiddeld 43 keer per jaar voor.
Namens de Remonstrantse Broederschap was hij enkele jaren bestuurslid van Omroep Ikon.
Ook was hij 8 jaar lid van de Gemeenteraad van zijn woonplaats Bussum.
In een enkel geval is Alexander Overdiep namens de CoZa ‘consulent’ om een Remonstrantse Gemeente te begeleiden en adviseren in het beroepingsproces voor een nieuwe predikant.
Op dit moment is hij op interimbasis adviseur van de Kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen en begeleid aldaar ook ene Seniorengesprekskring.
Sinds 2013 is hij namens de Remonstranten bestuurslid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, de uitgever van het Liedboek en de voorgangers daarvan, zoals ook Tussentijds. Tevens is hij namens de Remonstranten lid van CIO, de Interkerkelijke Commissie voor Overleg in Overheidszaken.

Agenda