Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 13 december
Tijd 10:00 uur
Locatie Dordrecht

Vanmorgen gaat Mw. ds. EL de Bijll Nachenius voor. 3e Advent Kinderkerstdienst

Agenda