Lezing

Lezing
Datum 2 november 2016
Tijd 20:00 uur
Locatie Dordrecht

Vreemd en bizar, ‘lastige bijbelverhalen’ Lezing Piet Schelling. ┬áDe vrouw van Lot die in een zoutpilaar verandert omdat ze omkijkt, twee berinnen die veertig kinderen verscheuren omdat ze Elisa uitjouwen, het landloze Joodse volk dat een vreemd land met geweld binnendringt, Jezus die een Kananese vrouw een hond noemt. De Bijbel staat vol met verhalen die op ons zo bizar en soms ronduit weerzinwekkend overkomen, dat menigeen zegt: ‘Met deze verhalen kan ik niets!’.

In ‘Vreemd en bizar’ zoekt Piet Schelling, emeritus predikant en publicist, antwoord op de vraag of en hoe deze verhalen betekenis kunnen hebben in onze tijd. Anders gezegd: wat moeten en kunnen wij vandaag met deze buitensporige, wrede en onverdraaglijke teksten in onze wereld? Moeten we deze verhalen maar achter ons laten omdat ze onbruikbaar zijn voor onze tijd? Maar hoe bepalen we welke bijbelverhalen tot de categorie ‘toepasbaar’ in onze tijd behoren? Hoewel Schelling toegeeft ook zelf geregeld te struikelen over bizarre en buitensporige verhalen in de Bijbel, is hij toch van mening dat bezinning op deze teksten, die haaks staan op onze wetgeving en cultuur nodig is. Zowel voor onze omgang met de Bijbel als ‘Woord van God’ als vanwege de actualiteit, waarin extremistische moslims op grond van teksten in de Koran tot vreselijke uitspraken en daden komen. Eens te meer is het daarom noodzakelijk en zinnig dat wij de betekenis van onmogelijke teksten uit onze eigen geloofstraditie onder ogen zien.

Schelling heeft vijftig mannen en vrouwen gevraagd teksten aan te leveren waarmee zij niet of moeilijk uit de voeten kunnen. Uit die vijftig teksten heeft hij twaalf verhalen, waaronder de vier hierboven genoemde verhalen, geselecteerd die hij in zijn boek bespreekt. Hij gaat actief met de teksten in gesprek. Hij stelt vragen aan de tekst en laat zich ook zelf door de tekst bevragen. Hij strijkt de ruwe teksten niet glad, maar probeert ze nauwkeurig te lezen en te verbinden met actuele thema’s en vragen. Dat levert verrassende en bruikbare inzichten op, die het Bijbellezen opnieuw tot een avontuur maken dat ik in ieder geval niet wil en niet kan missen. Sterker nog hij inspireert me om zelf met deze en andere teksten aan het werk te gaan. Kortom, een verrassend en uitermate geschikt boek om in een groep te bespreken. Temeer daar achter in het boek suggesties voor het gesprek zijn opgenomen.

ds. Jan Klijnsma

Agenda