ANBI

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Dordrecht. Alle richtlijnen en reglementen van deze kerken zijn vastgelegd in de Kerkorde. Zij bevat o.m. bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Remonstrantse Gemeente Dordrecht bezit, als onderdeel van de Remonstrantse Broederschap rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

A.    Algemene gegevens

Naam ANBI: Remonstranten Gemeente Dordrecht
Kerkgebouw: Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD Dordrecht
Postadres: Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD Dordrecht
Telefoon: 078 6138835; mail
Plaatselijke website: home

Landelijke website: link
RSIN/Fiscaal nummer: 001958264
KVK: 75763052


Financieel beleid

De financiële positie van de Remonstrantse Gemeente Dordrecht is gezond, en heeft gelukkig voldoende buffer om tegenvallers op te vangen. De inkomsten, waaronder de jaarlijkse bijdrage, dekken ongeveer 80% van de huidige kosten. Meer informatie over de financiën vindt u hier.

Een kort overzicht van de financiële begroting en -resultaten van de afgelopen paar jaar vindt u hier.