29 oktober 2018

De Witt Consort met ‘Men hoort nu vier wijven kijven’

Op zondag 11 november om 15:15 uur brengt De Witt Consort een programma met Remonstrantse strijdliederen ten tijde van de Dordtse Synode. De herdenking 400 jaar Dordtse Synode start een dag eerder.
Naast goede dingen, zoals de aanzet tot de eerste Bijbelvertaling in het Hollands, de Statenvertaling, zijn er tijdens deze Synode ook minder fraaie zaken gepasseerd.
Een besluit, dat veel gevolg had was de verbanning van de Remonstranten uit de toenmalige staatskerk.
Op 6 mei 1619 wordt een aantal vooraanstaande Remonstranten veroordeeld. Onder hen is Johan van Oldenbarnevelt. Hij wordt op 13 mei van dat jaar in Den Haag terechtgesteld.
Bekend is ook het de geschiedenis van Hugo de Groot die naar slot Loevestein wordt verbannen. Ledenberg, één van de overige verbannen remonstranten pleegt zelfmoord. Voor deze ‘moord’ wordt hij postuum gestraft en in zijn kist opgehangen.
Over al deze gebeurtenissen werden liederen gemaakt, meestal op bekende melodieën. Ook protestliederen, bijvoorbeeld over het dispuut dat de Remonstranten was beloofd, maar wat zij nooit hebben gekregen.
De Witt Consort, bestaande uit Yvonne Peters, zang en traverso, Helma Hartman, blokfluit en trom, Juun Voorhoeve, barokgitaar en viola da gamba en Margriet den Hartog, klavecimbel en orgel zal tijdens een 45 minuten durend programma een aantal van deze liederen ten gehore brengen.

Dit korte concert vindt plaats op zondag 11 november in de Remonstrantse kerk te Dordrecht (Cornelis De Wittstraat 28). Aanvang is om 15:15 uur.

Deur open 15:00 uur.
De toegang is gratis. Aan de uitgang is een collecte als tegemoetkoming in de kosten.

Voor meer informatie kijk op: www.dewittacademy.com.

Gerelateerd