5 januari 2017

Maaltijden als vindplaats van theologie

Geschreven door corexalto

Iris Speckmann zal 19 januari een lezing over dit onderwerp houden in de Doopsgezinde kerk
Iris Speckmann is sinds 2014 als assistent voor de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie verbonden aan het Doopsgezind seminarium. Voor haar promotie-onderzoek maakt zij een vergelijking tussen het avondmaalsritueel en de meer hedendaagse vormen van samen-eten in Nederland. Tussen het Avondmaal en meer alledaagse vormen van samen-eten zijn natuurlijk wezenlijke verschillen. Toch kan het spannend zijn deze te vergelijken. De betekenis van de kerken neemt af, maar onze fascinatie voor eten blijft. Hoewel Nederland niet bekend staat om haar uitgebreide maaltijdcultuur, lijkt de maaltijd toch een middel om elkaar op te zoeken, onder het om van ‘eten verbindt’. Wat maakt dat samen-eten mensen verbindt? Kan een vergelijking met alledaagse gezamenlijke maaltijden de betekenis van het Avondmaal actualiseren? Kan de manier waarop het Avondmaal verbindt licht werpen op de verbinding die mensen ervaren aan de meer alledaagse eettafels, buiten de kerk?
Door haar eigen promotie-onderzoek als uitgangspunt te nemen, geeft zij u een inkijkje in hedendaagse ontwikkelingen binnen de theologie.

Gerelateerd