Nieuwsbrief 3 maart 2018

NIEUWSBRIEF 3 maart 2018

De Remonstrantse Nieuwsbrief zal elke 14 dagen verschijnen, of zoveel vaker als nodig is bij belangrijke
mededelingen. Kopij graag digitaal aan Wout-Jan Louwaars redactie@remonstrant.nl uiterlijk de
vrijdagavond van de oneven weken. De Nieuwsbrief zal dan op de zondag daarna rondgestuurd worden.
De volgende Nieuwsbrief zal op 17 februari verschijnen De volgende deadline is dan ook 16 februari 2018

Als u de digitale of gedrukte versie van de nieuwsbrief nog niet ontvangt maar die wel regelmatig wil
ontvangen of iemand weet aan wie u hem ook wil laten sturen, laat dit dan svp weten aan de koster
koster@remonstrant.nl of Secretaris@remonstrant.nl

VERHEUGENDE MEDEDELING MBT ONZE PREDIKANT
Het gaat met Jan Klijnsma weer goed zodat hij na de vakantie die hij met zijn gezin de afgelopen week genoten heeft op zondag 11 maart weer zelf voor kan gaan in de dienst.

MEDEDELING VAN DE KERKENRAAD M.B.T. HET BEËINDIGEN VAN DE DIGITALE SCHAKEL.
Op de kerkenraadsvergadering ishet besluit van de ALV 2016 nogmaals bekrachtigd voortaan uitsluitend verder te gaan met de nieuwsbrief.
Op de DoRe vergadering, eind januari, is de gezamenlijke Schakel ter sprake gekomen. Gebleken is dat er door Re nauwelijks meer kopij wordt aangeleverd; wat is de toegevoegde waarde dan nog van de Schakel voor onze gemeente..
We richten ons vanaf heden dus op de nieuwsbrief en nodigen u uit daarvoor kopij in te leveren.

COLLECTEDOEL MAART 2018 DIERENASIEL LOUTERBLOEMEN
Dieren vragen niet om zwerver te worden.
Toch vangt het Dierentehuis doorlopend dieren op. Ze krijgen aandacht en goede verzorging en worden weer in conditie gebracht. Daarna gaan we op zoek naar een nieuw tehuis. De gemeentelijke vergoeding voor huisvesting, verzorging, voeding en medische kosten is niet toereikend
Meer dan 75 jaar wordt het dierentehuis door u en door bedrijven ondersteund. Mede daardoor is ons werk mogelijk.

Schenk diervoer of snacks
Iedere dag zijn er hongerige honden, katten en kleine huisdieren, die allemaal eten krijgen. Dag in, dag uit. Soms verrijkt met iets lekkers, zoals een snack. U doet ons en de dieren een plezier door het schenken van zakjes en blikjes voer en natuurlijk snacks. Ook zijn er dieren die op dieetvoer staan. Wilt u dieetvoer doneren neemt u dan contact met ons op, zodat u weet aan welk voer behoefte is.

HELP EEN LANGZITTER
Het Dierentehuis slaagt er in om asieldieren binnen korte tijd weer te herplaatsen. Toch zijn er dieren die langer in het asiel blijven. Met deze dieren is niks mis, maar klikt het soms gewoon niet. Er wordt dan via andere, duurdere, manieren geprobeerd het dier alsnog te plaatsen. U kunt langzitters helpen door een bedrag te doneren. U ontvangt dan onze nieuwsbrief en kunt het dagelijkse leven op het asiel volgen en wordt u uitgenodigd op onze themadagen.
IBAN NL 02 INGB 0000 579947
t.n.v. Stichting Dordrechts Dierentehuis
Er zijn ook andere mogelijkheden om het Dierenasiel te steunen, nl door Donateur te worden of door ze in uw testament op te nemen zie www.louterbloemen.nl
Door verschillende oorzaken komen dieren, meestal via de Dierenambulance, naar het asiel. De opgevangen dieren kunnen gewond of ziek zijn en hebben dan medische hulp nodig. Dan blijkt of directe medische behandeling nodig is of behandeling op langere termijn. Vaak gaan deze samen. Directe medische behandelingen en medicijnen betaalt het Dierentehuis uit een Noodpotje.
Een hondenkennel of kattenkamer is geen huiskamer en de dierbenodigdheden en speeltjes slijten daarom snel. Maar ook ondersteunende zaken als scharen, kammen, weegschalen of boormachines komen aan vervanging toe. Vervanging proberen we te betalen uit onze spaarpotjes.

Namens de diaconie Truus van Eck

NIEUWE COLLECTEDOELEN GEZOCHT
Zoals u weet zorgt de diaconie elke maand voor een collectedoel tijdens de dienst.
Zo langzamerhand zijn we een beetje uitgeput wat goede doelen betreft.
Graag zouden we wat meer doelen willen hebben die zich in Dordrecht of de nabije omgeving bevinden. Maar mocht u een geweldig doel elders weten dan mag dat natuurlijk ook op de lijst. Vandaar deze oproep aan u allen. Weet u een goed doel laat het ons dan alstublieft weten. Dit kan u doen bij Herman de Joncheere, Wout-Jan Louwaars, Yvonne Peters en Truus van Eck.
We hopen dat we een aardig stapeltje goede doelen krijgen. Dan kunnen we voorlopig weer even verder.
Namens de diaconie, Truus van Eck

GEEF U NU OP VOOR DE BERAADSDAG!
Over ruim een maand is de Remonstrantse Beraadsdag al. Op 10 maart 2018 wordt deze gehouden in de Waterstaatskerk in Hengelo over het thema ‘Houvast’. Stap in de trein of de auto en kom ook naar dit altijd geanimeerde remonstrantenfestijn. Nu is het moment om u daarvoor op te geven via de webshop van de website www.remonstranten.nl. Opgeven kan natuurlijk ook via de mail info@remonstranten.org of telefonisch 030 – 2316970. Vorig jaar in Delft moesten we mensen teleurstellen, dus wees er snel bij.
Hopelijk heeft het interview met hoofdspreker André Droogers in het vorige nummer van AdRem al uw belangstelling getrokken. Als u het onderstaande voorlopige programma bekijkt, dan weet u dat u niet mag ontbreken.
Meer informatie treft u aan op de aparte pagina over de Beraadsdag op onze website, www.remonstranten.nl/beraadsdag-2018-houvast/
Programma
Ochtend André Droogers, emeritus hoogleraar Culturele Antropologie aan de VU, houdt een inleiding over de verhouding tussen spel, macht en religie. Hij wil de spelende mens in bijbel, dogmatiek en geloofsbeleving rehabiliteren. Het leven als spel leert ons dat tolerantie een kernwaarde is. Immers, de regels van mijn spel zijn anders dan de regels van het spel dat jij speelt. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Na zijn inleiding is de zaal aan de beurt.
Middag. In de middag organiseren wij twee rondes van vijf workshops:
A1 Film als nieuw houvast, door Amber de Rooij en Koen Holtzapffel A2 De zin aan het werk, over bezieling in leven en werken, door Marlou van Paridon (gevraagd) A3 Workshop tekenen of schilderen, door Diane Boerrigter A4 Zingeving bij daklozen, een bezoek aan het Leger des Heils Hengelo, met ervaringsdeskundige Ed de Jong A5 Houvast in de liefde, door ‘liefdesfilosoof’ Jan Drost. Hij publiceerde onder meer de boeken ‘Het romantisch misverstand’(2015) en ‘Als de liefde voorbij is’ (2017)
B1 Hoe kunnen remonstrantse kerken groene kerken worden?, door Geloof & Samenleving B2 Houvast in muziek, heerlijk zingen onder de bezielende leiding van predikant Kirsten Slettenaar B3 Houvast in de mystiek, een spirituele tocht met Petra Galama B4 Geeft Prediker ons houvast?, bijbels leerhuis met Johan Goud B5 Houvast in poëzie, samen gedichten lezen en bespreken met André Droogers
De afsluiting van de dag wordt verzorgd door een pianist en een zanger van de Nederlandse Reisopera, een organisatie die haar zetel in Enschede heeft. Zij voeren muziek uit waarin het thema ‘houvast’ tot uitdrukking komt.

DIACONALE MAALTIJD OP DONDERDAG 22 MAART 2018
Op deze dag wordt er weer een maaltijd georganiseerd ten behoeve van een goed doel.
Op de laatste contactmiddag in 2017 heeft Piet Visser een aantal liedjes voor ons gezongen waarbij hij zichzelf begeleidde op de gitaar. We waren allemaal heel enthousiast en daarom heeft de diaconie aan hem gevraagd of hij dit nog een keer wilde doen in onze kerk en dat we daar een diaconale maaltijd aan koppelen. Natuurlijk gaf hij hier gehoor aan. We raden iedereen aan, voor zover dat mogelijk is, om te komen. Zijn liedjes zijn geënt op mens en samenleving.
Cissy en Piet mochten het goede doel uitkiezen. Dit is De Voedselbank geworden.
De inloop is vanaf 17.15 uur.
We vragen nog aan Piet wanneer hij zijn liedjes ten gehore wil brengen.
De maaltijd is rond 20.00 uur afgelopen.
De kosten bedragen €10,00
Vanaf zondag 4 maart ligt er een intekenlijst in de kerkenraadskamer..
U kunt zich ook bij mij opgeven
Namens de diaconie, Truus van Eck.

AGENDA REMONSTRANTSE GEMEENTE
05-03-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij
07-03-2018 20.00 uur Gesprekskring
08-03-2018 12.30 uur Eetcafé
13-03-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij
20-03-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij
22-03-2018 17.15 uur inloop Diaconale maaltijd

OVERZICHT DIENSTEN VORIGE PERIODE
Hieronder een overzicht van de diensten afgelopen periode. De gezongen liederen zijn in principe uit het nieuwste liedboek, wanneer uit een andere bundel gezongen is staat dit erbij en zijn de liederen cursief vermeld
18-02-2018 Drs. E.C. Gutteling – Sieverink
Thema van de dienst: Nutteloosheid – Mag ik nutteloos zijn?
Schriftlezing: Pred. 9: 1-12 en Luc. 13: 1-9
Gezongen liederen: 283, 845, 538 en 416
25-02-2018 Ds. E. de Bijll Nachenius
Thema van de dienst: Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien
Schriftlezing: Jes. 33: 2-10 en Luc. 10: 23-37
Gezongen liederen: 33: 1, 2, 218, 675, 320: 1, 2, 3 en 41
Indien u een dienst nog eens wilt beluisteren, of u wilt een kopie van de dienst (kosten € 1,00) dan kunt u hiervoor contact opnemen met de kosters.