Nieuwsbrief 31 maart 2018

NIEUWSBRIEF 31 maart 2018

De Remonstrantse Nieuwsbrief zal elke 14 dagen verschijnen, of zoveel vaker als nodig is bij belangrijke
mededelingen. Kopij graag digitaal aan redactie@remonstrant.nl uiterlijk de
vrijdagavond van de oneven weken. De Nieuwsbrief zal dan op de zondag daarna rondgestuurd worden.
De volgende Nieuwsbrief zal op 14 april verschijnen De volgende deadline is dan ook 13 april 2018

Als u de digitale of gedrukte versie van de nieuwsbrief nog niet ontvangt maar die wel regelmatig wil
ontvangen of iemand weet aan wie u hem ook wil laten sturen, laat dit dan svp weten aan de koster
koster@remonstrant.nl of Secretaris@remonstrant.nl

 

PASEN
Hoe vier je Pasen als de wereld in brand staat. Hoe kun je Überhaupt geloven in opstandingkrachten, in nieuwe mogelijkheden. Want dat is waar de paasgedachte garant voor wil staan. Dwars door de krachten van de negativiteit, van de doodse krachten, die ons omringen, geloven dat het anders kan. Door welke hoop laat je je levend houden. Ik wil twee getuigen in dichtvorm aan u voorleggen:

Ik ben niet langer bang voor de dood,
Ik ken zijn donkere en koude gang
die naar het leven leidt
heel goed.

Ik ben bang voor dat leven
dat de dood niet overstijgt,
dat onze handen doet verkrampen
en onze benen doet verstijven.

Ik ben bang voor mijn angst
en nog méér voor de angst van ànderen,
die niet weten waarheen ze op weg zijn
en die zich blijven vast klampen
aan iets dat zij voor leven aanzien
en dat – zo weten wij – de dood is!

Ik leef elke dag om de dood te doden,
ik sterf elke dag om het leven te baren
en in dit leven tot de dood
sterf ik duizendmaal
en kom ik duizendmaal weer tot leven,
door de liefde
die in mijn volk
de hoop levend houdt!

Dit schrijft Julia Esquival uit Guatemala.
Hoe kom ik door de doodse krachten weer tot leven. Elke keer, duizendmaal, weer tot leven komen. Geloven dat het anders kan en mag.
O: denkt u, Guatemala is ver weg. Maar de inhoud van bovenstaand gedicht komt zeer dichtbij in mijn eigen leven.
Opstanding, hoop op iets beters, in relatie met de oorlog in Iran. Ik kreeg een gedicht in handen geschreven door een kleinzoon op school naar aanleiding van de oorlog in Iran.
Ik droom van een hemel op aarde: Ik wou dat de aarde leuk en mooi zou zijn.
Gewoon geen ruzie. Ruzie is oorlog en oorlog is ruzie.
Waarom blijft de aarde niet in mooie fleurige kleuren?
Je moet respect voor elkaar hebben, je moet niemand voor zijn huidkleur uitschelden.
Wereldleiders konden jullie dit maar lezen.
Jullie moeten geen ruzie maken.
Wereldleiders maak het toch goed met elkaar.
Wij vinden het niet leuk, wij willen vrede op aarde,
Dus geen wrede mensen.
Help de daklozen: doe toch wat voor hun.
Denk niet alleen aan JEZELF.

Ik denk dat dit kind uit groep 8 Pasen erg goed begrepen heeft.
Nu wij nog!

Ds. Jan F. Klijnsma

 

COLLECTEDOEL APRIL 2018 NEDERLAND DOOR DE OGEN VAN FAWZIA UIT IRAK

De Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk in Dordrecht (de stichting die vroeger de Schakel voor ons drukte) heeft onze aandacht gevraagd te helpen bij de financiering van de uitgave van een boekje dat geschreven is door de Iraakse mevrouw Fawzia Al Ansari die in Dordrecht woont.

Doe maar gewoon. Dat is waar Nederlanders wereldwijd bekend om staan. Een nuchter volkje. Van tulpen en kaas. En eensgezind wanneer oranje speelt. Maar is dat hoe een buitenstaander Nederland ook echt ziet? Wat valt er op? En hoe steekt Nederland nou precies in elkaar? Wat is er zo bijzonder aan dit waterlandje? In 2000 vluchtte Fawzia Al Ansari, een Irakese socioloog, naar Nederland. Nieuwsgierig en met een liefdevolle blik schrijft Fawzia over haar periode van inburgering.

Zij schrijft over de Nederlandse kunstenaars, steden, historie en het Koningshuis. Maar ook over de gebruiken, hoe zij zijn, spreekwoorden en gezegden, fietsen en nog veel meer.

Een juist zo’n gewoon, maar daardoor bijzonder, tweetalig boekje over Nederland Een boekje dat niet door een Nederlander kan zijn geschreven. Eentje die thuishoort in de collectie van de bibliotheek. Onmisbaar voor iedereen die nieuw in Nederland is. En een ieder die geïnteresseerd is in de Nederlandse samenleving en hoe een socioloog uit een andere cultuur naar Nederland en haar inwoners kijkt. Het uitbrengen van dit unieke werk heeft ondersteuning nodig. Uw steun. Support van u als bijzondere Nederlander om bij te dragen aan dit bijzondere werkje
De diaconie heeft besloten voor dit doel te collecteren in de maand April

Namens de diaconie Wout-Jan Louwaars

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE REMONSTRANTSE GEMEENTE DORDRECHT
op woensdag 11 april 2017, aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Financiële verslaglegging.
3. Verslag kascommissie.
4. Benoeming nieuwe kascommissie.
5. Samenstelling kerkenraad.
Rooster van aftreden kerkenraadsleden:
Carolien van de Lagemaat, voorzitter, herkiesbaar
Henzeline Louman, 1e secretaris, niet herkiesbaar
Inge Maters, 2e secretaris, niet herkiesbaar
Wout-Jan Louwaars, penningmeester, herkiesbaar.
Dave de Roos heeft zich beschikbaar gesteld toe te treden tot de kerkenraad.
Een eventueel bezwaar hiertegen kunt u kenbaar maken vóór 26 maart.
Het zou fijn zijn als nog meer mensen zich vóór 26 maart zouden aanmelden voor lidmaatschap van de kerkenraad.
6. Onderhoudsplan gebouw: herstel orgel, renovatie keuken en toiletten.
7. Bestaat de behoefte aan een kerkdienst op zondag 5 mei 2019?
8. Door gemeenteleden tijdig ingediende vragen/onderwerpen.
9. Sluiting.
Nb.
* De gemeenteleden hebben al kunnen reageren op de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017. Deze notulen zijn vervolgens vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 22 augustus 2017.
* Het jaarverslag en de jaarcijfers van 2017 liggen ter inzage in de kerkenraadskamer.

* Indien u iets ter sprake wilt brengen op de vergadering, wilt u dit dan vóór 26 maart laten weten aan Henzeline Louman 078-6177033 of secretaris@remonstrant.nl

AGENDA REMONSTRANTSE GEMEENTE
20-03-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij
22-03-2018 17.15 uur Diaconale maaltijd
27-03-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij
30-03-2018 20.00 uur Passieconcert De Witt Academy
03-04-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij

OVERZICHT DIENSTEN VORIGE PERIODE
Hieronder een overzicht van de diensten afgelopen periode. De gezongen liederen zijn in principe uit het nieuwste liedboek, wanneer uit een andere bundel gezongen is staat dit erbij en zijn de liederen cursief vermeld
18-03-2018 Dhr. W.J. Scholl
Thema van de dienst: Onvoorwaardelijke liefde
Schriftlezing: Psalm 121, Joh. 2: 13-25 en Rom. 7: 14-22
Gezongen liederen: 100, 276: 1, 2, 207, 321, 320 en 791
25-03-2018 Ds. R.F. Philipp
Thema van de dienst: Heden “Hosanna”, Morgen “Kruisig hem”
Schriftlezing: 2 Sam. 15 en Luc. 19
Gezongen liederen: 550, 558, 435 en 556
29-03-2018 Ds. J.F. Klijnsma
Thema van de dienst: Het lijdensverhaal van Jezus
Schriftlezing: Jes. 53: 1-6, Matth. 26: 20-30, Joh. 18: 1-40,
Joh. 19: 1-30, in delen gelezen afgewisseld met zingen
Gezongen liederen: 547: 1, 2, 3, 547: 4, 5, 6, 900, 556: 1, 2, 568a,
D2 uit losbladige bundel Tussentijds, 561, 558: 1, 5, 582, 558: 6, 7, 560 en 247: 1 t/m 4
Indien u een dienst nog eens wilt beluisteren, of u wilt een kopie van de dienst (kosten € 1,00) dan kunt u hiervoor contact opnemen met de kosters