Nieuwsbrief 28 april 2018

NIEUWSBRIEF 28 april 2018

De Remonstrantse Nieuwsbrief zal elke 14 dagen verschijnen, of zoveel vaker als nodig is bij belangrijke
mededelingen. Kopij graag digitaal aan Wout-Jan Louwaars redactie@remonstrant.nl uiterlijk de
vrijdagavond van de oneven weken. De Nieuwsbrief zal dan op de zondag daarna rondgestuurd worden.
De volgende Nieuwsbrief zal op 12 mei verschijnen De volgende deadline is dan ook 11 mei 2018

Als u de digitale of gedrukte versie van de nieuwsbrief nog niet ontvangt maar die wel regelmatig wil
ontvangen of iemand weet aan wie u hem ook wil laten sturen, laat dit dan svp weten aan de koster
koster@remonstrant.nl of Secretaris@remonstrant.nl

ELKAAR STAANDE HOUDEN

Tweeënhalfduizend jaar geleden bestudeerde de Griekse filosoof Empedokles het menselijk leven en het heelal. En hij verklaarde: “Haat en vriendschap zijn het oerprincipe van alle dingen”. Voor zover het de natuur betreft, meende hij waarschijnlijk dat in alle natuurwetten aantrekkingskracht en afstoting een grote rol spelen. De menselijke samenleving, zo beweerde deze filosoof, is vooral op de wet van de vriendschap gebouwd. En onvriendelijkheid is de eigenschap waarop de wereld stukloopt, breekt. Alle tijden door hebben dichters en componisten, filosofen en mystici de waarde van vriendschap geprezen. Ze waren er heilig van overtuigd, dat niet alleen de liefde tussen man en vrouw, maar vooral de vriendschap de wereld mooier maakt, heel houdt. Ierse monniken wensten elkaar toe:

Dat jij altijd werk mag hebben,
dat er voor je handen altijd wat valt te doen.
Altijd geld in je zak,
één muntstuk, of misschien twee.
Dat het zonlicht altijd
moge schijnen op jouw vensterbank
en de zekerheid in jouw hart.
Dat een regenboog de regen volgt.
Dat de goede hand van een vriend
jou altijd nabij moge zijn.

Een vriend – dat is geen titel, geen rol, geen functie die ik moet vervullen. Een vriend is iemand, die mij graag mag, Die met mij huilt. Die met mij lacht.
U mag misschien een VIP (Very Important Person) zijn, beroemd. Iemand die men bewondert, hoogacht. De vraag is echter – is er onder al die mensen om u heen iemand, die u graag mag? Die met u huilt? Of nog beter – met u lacht? En – mag u iemand graag? Vriendschap is méér dan een voorbijgaand gevoel van sympathie. Echte vriendschap verbindt genegenheid en sympathie met trouw. Zonder trouw geen vriendschap.
Daarom kun je op een vriend rekenen. Een vriend blijft, ook bij slechte tijden. Zelfs bij mislukkingen, falen en schuld. Want tussen vrienden regeert geen vooroordeel of ideaalbeeld, waar men elkaar vastspijkert. Vriendschap is ook geen relatie met het oog op wederzijds nut, zoals je tussen zogenaamde ‘zaken-vrienden’ vaak ziet. Tussen vrienden wordt de wet van ‘voor-wat-hoort-wat’ – die anders overal ons leven beheerst – buiten werking gezet. Prediker weet hiervan: “Twee zijn meer dan één. Zij kunnen elkaar oprichten.” ‘Laten we contact houden’, zeggen we, als we verwachten dat we elkaar een lange tijd niet zullen zien. We bedoelen: bel me af en toe eens op; laten we elkaar schrijven, met kerst, met eenverjaardag. Kortom: laten we elkaar niet loslaten. Laten we elkaar blijven aanraken, en – waar nodig – laten we elkaar oprichten, elkaar staande houden.

 

Ds. Jan F. Klijnsma

COLLECTE DOEL APRIL 2018 NEDERLAND DOOR DE OGEN VAN FAWZIA UIT IRAK

De Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk in Dordrecht (de stichting die vroeger de Schakel voor ons drukte) heeft onze aandacht gevraagd te helpen bij de financiering van de uitgave van een boekje dat geschreven is door de Iraakse mevrouw Fawzia Al Ansari die in Dordrecht woont.

Doe maar gewoon. Dat is waar Nederlanders wereldwijd bekend om staan. Een nuchter volkje. Van tulpen en kaas. En eensgezind wanneer oranje speelt.

Maar is dat hoe een buitenstaander Nederland ook echt ziet? Wat valt er op? En hoe steekt Nederland nou precies in elkaar? Wat is er zo bijzonder aan dit waterlandje? In 2000 vluchtte Fawzia Al Ansari, een Irakese socioloog, naar Nederland. Nieuwsgierig en met een liefdevolle blik schrijft Fawzia over haar periode van inburgering.

Zij schrijft over de Nederlandse kunstenaars, steden, historie en het Koningshuis. Maar ook over de gebruiken, hoe zij zijn, spreekwoorden en gezegden, fietsen en nog veel meer.

Een juist zo’n gewoon, maar daardoor bijzonder, tweetalig boekje over Nederland

Een boekje dat niet door een Nederlander kan zijn geschreven. Eentje die thuishoort in de collectie van de bibliotheek. Onmisbaar voor iedereen die nieuw in Nederland is.

En een ieder die geïnteresseerd is in de Nederlandse samenleving en hoe een socioloog uit een andere cultuur naar Nederland en haar inwoners kijkt. Het uitbrengen van dit unieke werk heeft ondersteuning nodig. Uw steun. Support van u als bijzondere Nederlander om bij te dragen aan dit bijzondere werkje
De diaconie heeft besloten voor dit doel te collecteren in de maand April
Namens de diaconie Wout-Jan Louwaars

COLLECTE DOEL MEI 2018 Nacht van de vluchteling 2018

Er zijn wereldwijd nog nooit zo veel mensen tegelijk op de vlucht geweest als op dit moment. Meer dan 65 miljoen mensen wereldwijd hebben huis en haard moeten verlaten vanwege oorlog, onderdrukking en conflict. Op zoek naar een veilige toekomst. Zij hebben dringend hulp nodig. Schoon drinkwater, onderdak, voedsel en medische zorg. Hiervoor lopen we met elkaar de Nacht van de Vluchteling.
Het doel van de Nacht van de Vluchteling is om met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Wat geef jij?

 

NOODONDERDAK Vluchtelingen laten noodgedwongen vaak alles achter en hebben vrijwel niets meer als ze aankomen. In vluchtelingenkampen over de hele wereld verstrekt Stichting Vluchteling materialen, zodat families een dak boven hun hoofd hebben en daarmee beschermt zijn tegen alle weersomstandigheden. Voor € 25.00 hebben twee families tijdelijk noodonderdak. Ze ontvangen materialen, zoals touw en stevig tentzeil, die ze nodig hebben om onderdak te bouwen. Voor elke € 12.50 extra steun je een extra familie met een dak boven hun hoofd.
MEDISCHE ZORG NA EEN RAMP
Wanneer het noodlot toeslaat, moeten kwetsbare gezinnen in ramp- en conflictgebieden zo snel mogelijk toegang krijgen tot levensreddende hulp en medische zorg.
Voor €50.00 zorg je voor medische apparatuur: een opvouwbare brancard, inzetbaar in conflictgebieden als Syrië en Irak, beschermende kleding voor medisch personeel en antibiotica voor de behandeling van cholera en tyfus in landen als de Centraal Afrikaanse Republiek.
Ton Hessels, de man van ons gemeente lid Natascha Hessels, loopt mee in deze Nacht voor de Vluchteling en via hem wil de diaconie deze aktie steunen.

Namens de diaconie Wout-Jan Louwaars

 

AGENDA REMONSTRANTSE GEMEENTE
08-05-2018  12.30  uur Eetcafé
08-05-2018  14.15 uur  Contactmiddag plus; lezing door dhr. Frits van Eck
08-05-2018  20.15 uur  Repetitie Cantorij
15-05-2018  20.15 uur  Repetitie Cantorij
16-05-2018  19.45 uur  Kerkenraad vergadering
22-05-2018  20.15 uur  Repetitie Cantorij
24-05-2018  09.30 uur  Contactledenoverleg
29-05-2018  20.15 uur  Repetitie Cantorij

OVERZICHT DIENSTEN VORIGE PERIODE

Hieronder een overzicht van de diensten afgelopen periode. De gezongen liederen zijn in principe uit het nieuwste liedboek, wanneer uit een andere bundel gezongen is staat dit erbij en zijn de liederen cursief vermeld

15-04-2018 Ds. M. Pullen
Thema van de dienst: Misericordia Domini
Lezingen: Jes. 26: 1-13 en Joh. 20: 19-31
Gezongen liederen: 33: 1, 5, 33: 2, 175: 1, 3, 644: 1, 2, 4, 5, 647: 1, 3, 4 en 630: 1, 4

22-04-2018 Ds. J.F. Klijnsma
Thema van de dienst: Leiderschap
Lezingen: Richt. 9: 8-15 en Remonstrantse Geloofsbelijdenis
Gezongen liederen: 906: 1, 2, 6, lied 16: 1, 7, 9, 10 uit boekje Tussentijds, 313: 1, 4,
5, 1014, 833 en 792.

Indien u een dienst nog eens wilt beluisteren, of u wilt een kopie van de dienst (kosten € 1,00) dan kunt u
hiervoor contact opnemen met de kosters.