Nieuwsbrief 3 februari 2018

NIEUWSBRIEF 3 februari 2018

De Remonstrantse Nieuwsbrief zal elke 14 dagen verschijnen, of zoveel vaker als nodig is bij belangrijke
mededelingen. Kopij graag digitaal aan Wout-Jan Louwaars redactie@remonstrant.nl uiterlijk de
vrijdagavond van de oneven weken. De Nieuwsbrief zal dan op de zondag daarna rondgestuurd worden.
De volgende Nieuwsbrief zal op 17 februari verschijnen De volgende deadline is dan ook 16 februari 2018

Als u de digitale of gedrukte versie van de nieuwsbrief nog niet ontvangt maar die wel regelmatig wil
ontvangen of iemand weet aan wie u hem ook wil laten sturen, laat dit dan svp weten aan de koster
koster@remonstrant.nl of Secretaris@remonstrant.nl

VERVOER NAAR DE KERK GEZOCHT

Tot op heden heeft zich niemand bij mij gemeld om op zo nu en dan een ouder iemand met te nemen naar
de kerk en ik weet dat er meerdere mensen zijn die nog wel eens een kerkdienst of een lezing willen
bijwonen, maar daar zonder hulp niet meer toe in staat zijn. Ik weet dat ik bepaalde mensen kan
benaderen om een keer iemand op te halen.

Als er mensen zijn die een keer opgehaald willen worden om naar de kerk te gaan meld u dan bij mij, dan
regel ik dat u opgehaald wordt.

Dit kan via penningmeester@remonstrant.nl

FILOSOFEN, WETENSCHAPPERS EN KUNSTENAARS OP ZOEK

Woensdag 14 februari houdt dr. Ton de Kok een lezing over zijn boeken Wat is God, filosofen,
wetenschappers en kunstenaars op zoek.

Godsdienstfilosoof de Kok is specialist op het gebied van Spinoza en was in de jaren tachtig en negentig onder andere lid van de tweede kamer. De Kok concludeert dat vrijwel alle mensen vroeg of laat worstelen met het bestaansmysterie, onafhankelijk van welk godsbeeld zij aanhangen.

Op 14 februari laat hij in woord en beeld zien dat slechts weinig mensen echt atheïst zijn, zelfs onder de harde bèta’s. Dat doet hij onder meer tegen de achtergrond van de God van Spinoza. Die ontwikkelde een godsbeeld waar vele moderne mensen zich in kunnen vinden.

Tijdens de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast bestaat na afloop de mogelijkheid om één van de boeken van Ton de Kok aan te schaffen.

Wij verheugen ons op een inspirerende en ruimdenkende
avond.

De entree bedraagt 5 euro (koffie / thee zijn inbegrepen).

Aanmelden is prettig en kan via voorzitter@remonstrant.nl

Locatie: Remonstrantse kerk, Cornelis de Wittstraat 28 Dordrecht

Inloop: 19.00 uur Aanvang: 19.30 uur

COLLECTE DOEL FEBRUARI 2018 PORRIDGE PROJECT IN OEGANDA

Het Porridge (pap) Project is in 2012 opgezet voor de Adesso Primary School: een basisschool op het platteland van Oeganda (Oost Afrika). Vele kinderen komen, soms zonder ontbijt, lopend over de lange zandwegen naar school en hebben in de middagpauze niets te eten. Het gevolg is dat ze zich slecht kunnen concentreren in de klas en dat terwijl onderwijs zo ontzettend belangrijk is: hierdoor kunnen kinderen zich ontwikkelen, vaardigheden en kennis opdoen. Het brengt niet alleen kinderen tot bloei, maar ook dorpen en de omgeving, op zowel sociaal als economisch vlak.

Naast kennis is ook voedsel onmisbaar voor de groei van kinderen. Zeker tijdens aanhoudende droogte is er nauwelijks voldoende te eten in veel gezinnen, waardoor een beker pap op school echt een noodzakelijke aanvulling is. Vanuit deze gedachte is het Porridge Project ontstaan. Juist de jongens en meisjes uit arme gezinnen komen naar Adesso basisschool en kunnen een schoolmaaltijd zó goed gebruiken. Het geeft hen kans op een betere toekomst!

Een aantal dagen per week wordt op houtvuur een enorme pan maïspap gemaakt. In de middagpauze krijgen de honderden kinderen in lange rijen per klas een beker pap zodat ze niet met een lege maag de middaglessen hoeven te volgen. Samen met de school zorgen we voor de coördinatie van het project. Alle leerlingen brengen regelmatig een tak mee naar school zodat er steeds genoeg brandhout is.

Om het Porridge Project te kunnen laten bestaan, is de hulp van sponsors onmisbaar: met een bijdrage van 2,50 euro kan een leerling het hele schooljaar om de dag pap krijgen.

Sinds het Porridge Project merken de leerkrachten van Adesso dat de kinderen zich beter kunnen concentreren, de schoolresultaten hoger zijn en er minder schoolverzuim is. Bovendien zijn ze weer trots op hun school, een effect dat misschien niet te meten, maar wel heel mooi is!

Ook in het nieuwe jaar hopen we deze kinderen uit arme gezinnen een eenvoudige schoolmaaltijd te kunnen geven.

Wilt u ons daarbij helpen? Voor de kinderen kan deze ondersteuning een wereld van verschil maken! Iedere bijdrage komt geheel ten goede aan de ontwikkeling van de leerlingen. Namens de Adesso school: eyalama noi (hartelijk dank!).

Namens de Diaconie

IN MEMORIAM MEVROUW JOHANNA (ANKIE) PETERSEN-VINK.

Op 12 januari 2018 overleed mevrouw Ankie Petersen-Vink op de leeftijd van 88 jaar.

Ankie was een echte Dordtse en geboren in de Emmastraat op 29 september 1929.

Na haar schooltijd volgde ze een opleiding kinderverzorging en opvoeding en reisde ze met een zelfgemaakte tentoonstelling door het hele land. Daarna ging ze werken bij de bibliotheek in Dordrecht. Na een opleiding in Rotterdam werd ze directeur van de bibliotheek in Sliedrecht.

Op een reis naar Ierland ontmoette ze Theo Petersen en trouwde ze in 1969 met hem. Theo bleef in Ierland werken en Ankie in Sliedrecht. Dat werd te zwaar en in 1974 gingen ze samen in Nederland wonen. Na het overlijden van haar ouders gingen ze wonen in haar ouderlijk huis in de Emmastraat. In 1996 overleed Theo.

Ankie heeft veel voor de kerk gedaan. Eerst leidde ze de kinderkring en later zat ze in de kerkenraad en na die periode werd ze contactlid en was ze vaak gastvrouw voor de avondgespreksgroep.

Ik werd Ankie’s contactlid omdat de beide families elkaar goed kenden.

Het was altijd gezellig in de Emmastraat als ik kwam; koektrommel op tafel, sloten thee en later de fles en zoutjes en dan bespraken we oud Dordt en de familie.

Na afnemende gezondheid werd ze opgenomen op de zorgafdeling van ‘De Merwelanden’. Daar had ze het goed en konden we toch nog gezellig kletsen.

Ankie, ik zal je missen en bedankt voor alles. Rust in Vrede.

Herman de Joncheere.

GEEF U NU OP VOOR DE BERAADSDAG!

Over ruim een maand is de Remonstrantse Beraadsdag al. Op 10 maart 2018 wordt deze gehouden in de Waterstaatskerk in Hengelo over het thema ‘Houvast’. Stap in de trein of de auto en kom ook naar dit altijd geanimeerde remonstrantenfestijn. Nu is het moment om u daarvoor op te geven via de webshop van de website www.remonstranten.nl. Opgeven kan natuurlijk ook via de mail info@remonstranten.org of telefonisch 030 – 2316970. Vorig jaar in Delft moesten we mensen teleurstellen, dus wees er snel bij.

Hopelijk heeft het interview met hoofdspreker André Droogers in het vorige nummer van AdRem al uw belangstelling getrokken. Als u het onderstaande voorlopige programma bekijkt, dan weet u dat u niet mag ontbreken.

Meer informatie treft u aan op de aparte pagina over de Beraadsdag op onze website, www.remonstranten.nl/beraadsdag-2018-houvast/

Programma

Ochtend
André Droogers, emeritus hoogleraar Culturele Antropologie aan de VU, houdt een inleiding over de verhouding tussen spel, macht en religie. Hij wil de spelende mens in bijbel, dogmatiek en geloofsbeleving rehabiliteren. Het leven als spel leert ons dat tolerantie een kernwaarde is. Immers, de regels van mijn spel zijn anders dan de regels van het spel dat jij speelt. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Na zijn inleiding is de zaal aan de beurt.

Middag
In de middag organiseren wij twee rondes van vijf workshops:

A1 Film als nieuw houvast, door Amber de Rooij en Koen Holtzapffel
A2 De zin aan het werk, over bezieling in leven en werken, door Marlou van Paridon (gevraagd)
A3 Workshop tekenen of schilderen, door Diane Boerrigter
A4 Zingeving bij daklozen, een bezoek aan het Leger des Heils Hengelo, met ervaringsdeskundige Ed de Jong
A5 Houvast in de liefde, door ‘liefdesfilosoof’ Jan Drost. Hij publiceerde onder meer de boeken ‘Het romantisch misverstand’(2015) en ‘Als de liefde voorbij is’ (2017)

B1 Hoe kunnen remonstrantse kerken groene kerken worden?, door Geloof & Samenleving
B2 Houvast in muziek, heerlijk zingen onder de bezielende leiding van predikant Kirsten Slettenaar
B3 Houvast in de mystiek, een spirituele tocht met Petra Galama
B4 Geeft Prediker ons houvast?, bijbels leerhuis met Johan Goud
B5 Houvast in poëzie, samen gedichten lezen en bespreken met André Droogers

De afsluiting van de dag wordt verzorgd door een pianist en een zanger van de Nederlandse Reisopera, een organisatie die haar zetel in Enschede heeft. Zij voeren muziek uit waarin het thema ‘houvast’ tot uitdrukking komt.

AGENDA REMONSTRANTSE GEMEENTE

06-02-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij

08-02-2018 12.30 uur Eetcafé

08-02-2018 19.30 uur Vergadering Liturgiecommissie

13-02-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij

14-02-2018 19.30 uur Lezing door dhr. Ton de Kok

20-02-2018 20.15 uur Repetitie Cantorij

OVERZICHT DIENSTEN VORIGE PERIODE

Hieronder een overzicht van de diensten afgelopen periode. De gezongen liederen zijn in principe uit het nieuwste liedboek, wanneer uit een andere bundel gezongen is staat dit erbij en zijn de liederen cursief vermeld

21-01-2018 Mw. I. Verberk

Thema van de dienst: Dankbaarheid

Schriftlezing: 1 Tess. 5: 1-5 en 14-18 en Efe. 5: 8-20

Gezongen liederen: 220, 701, 215, 841, 657 en 418

28-01-2018 Dr. E.H. Cossee

Thema van de dienst: Eén kudde, één herder

Schriftlezing: Psalm 23 en Joh. 10: 1-16

Gezongen liederen: 971, 283, 23B, 969 en 968: 1, 4

Indien u een dienst nog eens wilt beluisteren, of u wilt een kopie van de dienst (kosten € 1,00) dan kunt u
hiervoor contact opnemen met de kosters.

ADRESSEN REMONSTRANTSE GEMEENTE

Kerk Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD Dordrecht

koster koster@remonstrant.nl

algemene-mail: remonstranten.dordt@gmail.com

Predikant Ds. J.F. Klijnsma predikant@remonstrant.nl

Voorzitter mw. D.J. van de Lagemaat, voorzitter@remonstrant.nl

Secretaris mw. H. Louman-Verhoeven, secretaris@remonstrant.nl

Penningmeester W.J. Louwaars, penningmeester@remonstrant.nl

Leden Mw. I. Maters-van Dormolen f.maters@upcmail.nl

Mw. B. Exalto-Burggraaff jeanet@famexalto.nl

Cantrix mw. Y.W.H.E Peters e-mail: Yvonne@petersdenhartogmuziek.nl

Organist mw. G.M. den Hartog e-mail: margriet@petersdenhartogmuziek.nl

Bank Remonstrantse gemeente Dordrecht, IBAN NL50 RABO 0115 3697 91

Website www.dordrecht.remonstranten.nl