Verhuur

Kerkzaal

Per dagdeel commerciële activiteiten: € 300,-
Niet-commerciële activiteiten: € 225,-
Trouwerij: € 300,-
Kerkenraadskamer: € 55,-

Bruiloft

In onze kerk door de Remonstrantse dominee inclusief organist en dergelijke: € 1000,-
Buiten onze kerk, maar met ‘onze’ dominee: € 750,-
Begrafenis/crematie vanuit kerk met dominee en eventueel organist: € 1000,-
Begrafenis/crematie buiten de kerk met dominee en eventueel organist: € 750,-

In de periode dat de kerk verwarmd moet worden worden ook stookkosten inrekening gebracht.

Trouwerij/begrafenis voor leden/vrienden zonder kosten, extra bijdrage welkom. Trouwerij/begrafenis belangstellenden afhankelijk van de hoogte van hun bijdrage ter beoordeling aan de penningmeester. Afspraken kunnen door de koster gemaakt worden, deze houdt ook de agenda bij, maar worden door de penningmeester schriftelijk bevestigd, met gelijktijdig opmaken van de rekening