Pastoraat – de predikanten

Ds. Jan Douwes

Jan Douwes (1976) is gemeentepredikant van de Remonstranten Dordrecht in een aanstelling van 40%. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig musicus, met een praktijk van professionele koorzang, optredens als solist en incidenteel zang pedagogisch werk.

Van 1996 tot 2006 studeerde hij Godgeleerdheid in Leiden, en van 2020 tot 2021 was hij masterstudent aan het Remonstrants Seminarium. Dordrecht is zijn eerste gemeente als predikant.

Het taakaccent in zijn opdracht ligt bij ‘vieren’ en Pastoraat, daarnaast hebben Vernieuwing en het contact met de overige Dordtse kerken en organisaties zijn aandacht.

Voor een gesprek is het mogelijk een afspraak te maken via de mail  of 06-17420276.


Ds. Anniek Lenselink

Anniek Lenselink (1972) is voor een dag in de week verbonden aan de Remonstranten in Dordrecht. Daarnaast werkt zij als geestelijk verzorger in het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Van 2002-2013 was zij ook predikant van onze gemeente en het is fijn opnieuw samen te werken.

Zij begeleidt diverse kringen en groepen in de gemeente, en ook voor pastorale gesprekken kunt u bij haar terecht. Mail