Wie zijn wij

De Predikanten

 

 

Ds. Jan Douwes

Jan Douwes (1976) is gemeentepredikant van de Remonstranten Dordrecht in een aanstelling van 40%. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig musicus, met een praktijk van professionele koorzang, optredens als solist en incidenteel zang pedagogisch werk.

Van 1996 tot 2006 studeerde hij Godgeleerdheid in Leiden, en van 2020 tot 2021 was hij masterstudent aan het Remonstrants Seminarium. Dordrecht is zijn eerste gemeente als predikant.

Het taakaccent in zijn opdracht ligt bij Vieren en Pastoraat, daarnaast hebben Vernieuwing en het contact met de overige Dordtse kerken en organisaties zijn aandacht.

Voor een gesprek is het mogelijk een afspraak te maken via jan@remonstrant.nl of 06-17420276

 

 

Ds. Anniek Lenselink

Anniek Lenselink (1972) is voor een dag in de week verbonden aan de Remonstranten in Dordrecht. Daarnaast werkt zij als geestelijk verzorger in het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

Van 2002-2013 was zij ook predikant van onze gemeente en het is fijn opnieuw samen te werken.

Zij begeleidt diverse kringen en groepen in de gemeente, zoals de Middelbare Scholieren Kring ,de Jonge Ouders-kring, de Literatuurkring, Bijbels Bijspijkeren en een gesprekskring over thema’s die in de geloofsbeleving van remonstranten belangrijk zijn zoals vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap.

Ook voor pastorale gesprekken kunt u bij haar terecht.

 

 

Cantorij

DE REMONSTRANTSE CANTORIJ

De cantorij is nauwelijks weg te denken uit de Dordtse remonstrantse gemeente.
Zij treedt gemiddeld zeven keer per jaar op tijdens de zondagse erediensten, bij voorkeur op hoogtijdagen zoals Kerst en Pasen.
Daarnaast organiseert de cantorij eenmaal in de twee jaar The Festival of Nine Lessons and Carols. Ook schuwt zij niet haar medewerking te verlenen aan de jaarlijkse dienst ‘religie in popmuziek’.
Maar ook tijdens uitvaartplechtigheden laat zij zich horen.

 

 

 

 

 

Tijdens de wekelijkse repetities is er pianobegeleiding. Als we in diensten zingen bestaat de begeleiding afwisselend uit piano en orgel, regelmatig aangevuld met blazers en/of strijkers.

De repetities vinden plaats op dinsdag van 19.45 – 21.30 uur (met uitzondering van de schoolvakanties) in de zaal van de remonstrantse kerk.

Dirigente is Yvonne Peters, pianiste/organiste is Margriet den Hartog.

 

Op dit moment heeft de cantorij plaats voor enthousiaste zangers (sopranen, alten, tenoren en bassen).

Er is geen leeftijdsgrens en er wordt geen auditie gehouden. U kunt gewoon mee repeteren en dan blijkt vanzelf of u voldoende muzikaliteit bezit om lid te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor inlichtingen kunt u/kun je terecht bij Yvonne Peters: yvonne@petersdenhartogmuziek.nl

Namens de cantorij,

Margriet den Hartog

Diaconie

De letterlijke betekenis van het woord “diaconie” in het woordenboek is: het armbestuur van een protestantse gemeente oftewel, bestuur voor de armen. De “diaken” is de kerkelijke armenzorger. De invulling van de diaconie is tegenwoordig, ook in de Remonstranste gemeente, breder dan deze letterlijke betekenis.

Diaconaat roept woorden op als ‘liefdadigheid’, ‘gerechtigheid’ en ‘bezieling’. Vanuit een bijbelse zienswijze proberen we naar de wereld te kijken door de ogen van mensen in nood. Vanuit dat omkijken naar de ander proberen mee te voelen en te leven. De diaconie probeert dit mee voelen om te zetten in handelen om de ander te helpen en/of om zijn situatie bekend te maken en zichtbaar te maken voor anderen.

Taken van de diaconie

  1. Financiële steun verlenen aan gemeenteleden;
  2. Maken van een collecterooster (doelen/instanties) waarbij een keuze gemaakt is welke doelen financieel ondersteund zullen worden;
  3. Informatie geven over de gekozen collectedoelen: een keer per maand een stukje schrijven voor de Schakel. Daarnaast informatie verzorgen die tijdens de mededelingen in de dienst kan worden gebruikt (met concrete voorbeelden van het doel);
  4. Zorg dragen voor de collectes tijdens de dienst (rooster);
  5. Financiën beheren rondom collectes;
  6. Namens de gemeente en kerkenraad contacten onderhouden met diverse instanties;
  7. Voor de kerkenraad voorselecteren van inkomende informatie. Assisteren bij het bedienen van het avondmaal;
  8. Kerstgroet voor gemeenteleden en derden verzorgen (dit gebeurt in samenspraak met de contactleden);
  9. Diaconale maaltijd;
  10. Contact met de contactleden van de gemeente.

Kinderen en jeugd

In onze gemeente worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen vanaf 3 jaar. Ongeveer een keer per maand is er kinderkring tijdens de kerkdienst op zondag. Voor de allerkleinsten is er de mogelijkheid voor oppas. Op dit moment komt een groep wisselend van tien tot achttien kinderen naar de oppas, kinderkring en jeugdgroep.

Kinderkring

Voor de kinderkring wordt regelmatig gebruik gemaakt van de methode “Kom in de kring”. Bij deze methode is er een vaste opzet waarbij er begonnen wordt met een liedje “Dag vlam”. Een prentenboek met thema’s als verdriet, vriendschap, nieuw leven, wordt voorgelezen. Als afsluiting wordt er een bijpassend knutselwerk gemaakt.

De kinderen beginnen direct in hun eigen ruimte en komen aan het einde van de dienst terug in de kerk. Op deze manier is er ruimte om te vertellen wat ze gedaan hebben en zijn ze het laatste deel van de dienst aanwezig.

Jeugdgroep

Voor de jeugdgroep gebruiken we de “Verhalenverteller”. In deze methode kunnen verschillende verhalen gebruikt worden rondom één thema. Dit zijn bijbelverhalen en verhalen uit andere tradities of culturen. De jeugd begint in de kerk en gaat na het aansteken van het licht naar haar eigen ruimte. Afhankelijk van de tijd die er is, sluiten ze ook aan bij het laatste deel van de dienst.

Activiteiten

Naast de terugkerende activiteiten hebben we een of twee keer per jaar ook een speciale dienst of activiteit. Een gezellige traditie is het paasontbijt welke we met ouders en kinderen hebben. Het kerkelijk jaar sluiten we in de zomer af met een Jong-en-Ouddienst waarbij de kinderen in de kerk zijn. De dienst is dan een mooie mix tussen jonge en oudere bezoekers waar ook de inhoud van de dienst op afgestemd is.

Kerkgebouw        Gebruikersplan Kerkgebouw in Corona tijd

De Remonstrantse Kerk in Dordrecht is gebouwd in de jaren 1900-1901. Architect was H.A. Reus. De kerk is gebouwd op “een menschelijken schaal”, uitgevoerd in een sobere Jugendstil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkelijk is de rondboog boven de voordeur, met de inscriptie van een bij de remonstranten van ouds hooggehoden zinspreuk: Eenheid in het nodige, Vrijheid in het onzekere, In alles de Liefde.

 

 

 

 

 

 

 

Het interieur wordt opgeluisterd door enkele unieke details van rijke Jugendstil, zoals de kroonluchters, het

houtsnijwerk aan preekstoel, de kerkbanken en de gebrandschilderde ramen.

 

 

 

   

  

Orgel

foto Bart van Buitenen

Maarschalkerweerd-orgel (1909)

Dispositie van het orgel:

Hoofdwerk:                                                                     Zwelwerk:

13. Bourdon            16′ (1)                                              12. Gamba                            8′

14. Prestant             8′                                                     11. Vox Celeste                    8′

15. Flûte Travers     8′ (1)                                                10. Holpijp                            8′

16. Roerfluit             8′                                                      9.  Flute Octaviante             4′

17. Octaaf                4′                                                      8.  Quintfluit                        2 2/3′

18. Flauto Dolce       4′                                                      7.  Woudfluit                       2′

19. Doublette            1-2  sterk                                         6.  Tertsfluit                         1 3/5′

20. Mixtuur               2-3 sterk                                           5.  Klarinet                            8′

21. Trompet              8′

Pedaal:                                                                              22. Koppel Manuaal II- I

1.  Subbas                 16′                                                    23. Suboctaaf Manuaal II-I

2.  Octaafbas             8′                                                     24. Koppel Manuaal II – Pedaal

3.  Gedekt                   8′                                                     25. Koppel Manuaal I – Pedaal

4.  Basson                 16′                                                    Tremulant op Manuaal II

(1) Bij de restauratie in 1966 verwijderd, herplaatst in 2000.

De vetgedrukte registers zijn geheel nieuw.

De restauratie en de uitbreiding van het orgel werden uitgevoerd door Slooff-Orgelbouw te Ouderkerk aan den IJssel (1999-2000)

De Witt Academy