Wie zijn wij

De predikant

jan_kleinsmaDs. Jan Klijnsma

Jan Klijnsma is geboren op 25 juni 1954 in Hoogeveen. Hij kwam uit een buitenkerkelijk gezin, maar op zijn twaalfde wilde hij zich laten dopen en dat kon toen alleen bij de Remonstranten. Hij studeerde aan de Pedagogische Academie en was een aantal jaren werkzaam in het onderwijs. Daarnaast studeerde hij Theologie. In 1994 deed hij zijn proponentsexamen aan het Remonstrants Seminarium. In 1995 werd hij predikant bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in Schiedam. Ds. Klijnsma is als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk en Dordrecht. Ds. Klijnsma woont in Brouwershaven, is getrouwd, heeft drie kinderen en twee kleinkinderen.