Thema-middagen

Op woensdag, seizoen 2023 / 2024

Van oktober t/m april wordt er maandelijks een bijeenkomst georganiseerd in de kerkenraadskamer van de Remonstrantse kerk, Cornelis de Wittstraat 28 te Dordrecht. Iedere belangstellende is van harte welkom, de toegang is gratis. De meeste middagen van dit seizoen zijn uiteraard achter de rug, maar misschien vindt u het interessant om te lezen waar het zoal over gaat…

18 oktober 2023, 14.00 uur – Harm van Grol: Hoe krijg ik zicht op de ander?

Via de Filosofie van Iris Murdoch, Ich und Du van Buber, de Spiritualiteit van Franciscus (de oude).

Dr. Harm van Grol (1951) is bijbelwetenschapper en oud-docent aan de Katholieke Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg. Hij doceerde Oude Testament en Hebreeuws en werkte mee aan de NBV voor wat betreft de Psalmen.

22 november 2023, 14 .00 uur – Krista-Mirjam Dijkerman: ‘Ontmoetingen met Jezus’ –  een verhalenreeks.

Krista Mirjam Dijkerman (1956), verpleegkundige en theologe, is een verhalenvertelster, die jarenlang gewerkt heeft met dementerende mensen. Die beschouwt ze als haar grote leermeesters. Ze leerden haar te varen op je ziel –  de titel van de verhalenbundel die ze schreef over bijzondere ervaringen die ze met hen in het verpleeghuis had. Ze leerden haar vooral dat het in het leven aankomt op ontvankelijk durven zijn, op een open hart. Het hart als bron van intuïtieve kennis, als mystieke ontmoetingsplaats tussen God en mens, tussen mensen onderling.

Met die wetenschap is ze de verhalen over Jezus opnieuw gaan lezen. Met een open hart, biddend, mediterend. Leidraad was steeds de vraag: wat gebeurde er op het moment van ontmoeting?

Zo ontstond deze verhalenreeks. Niet over hoe het historisch tussen Jezus en de desbetreffende persoon is gegaan. Maar ze geven wel iets weer van het wonder van de ontmoeting met Jezus. Die voor iedereen anders, eigen is. Toen en nu.    

13 december, 14.00 uur – Rini Rikkert:  Moderne schrijvers over het ‘hiernamaals’ .

Ds. Rini Rikkert (1951) was predikant (PKN) in Avezaath en Alblasserdam. Op haar website rinirikkert.nl beschrijft zij de resultaten van onderzoek naar de thema’s ‘engelen’ en ‘leven na de dood’. Deze middag is een vervolg op de thema-middag van 16-5-23 over de ideeën rond ‘leven na de dood’ – nu over de ontwikkelingen in de laatste twee eeuwen.

16 februari 2024, 14.00 uur – ds. I. Leng Tan

Op vrijdag 16 februari om 1400 uur is er in de kerk een themamiddag met als onderwerp ‘Bijbelse taferelen op keramiek’. Na aan korte inleiding over vormen van keramiek door ds. Tan wordt samen naar een aantal afbeeldingen gekeken. Is het tafereel herkenbaar? Wie kan er meer over vertellen? Neemt u vooral zelf een voorwerp mee om dit te bespreken.

Een goede website als u zich van tevoren over keramiek wilt inlezen is https://delftsaardewerk.nl/verdiepen/193-aardewerk-steengoed-of-porselein-alles-over-keramieksoorten

13 maart 2024, thema-AVOND – 20.00 uur – Harm van Grol:  Zit er perspectief in (de) broeder?

Tijdens de Franse Revolutie is de leus Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap geboren. Vrijheid en
Gelijkheid hebben inmiddels een bijna goddelijke status in onze samenleving, maar hoe staat het
met Broederschap? Kunnen we zonder of zijn we beter af zonder?
Gedachten bij enkele bijbelse passages, bij de encycliek Fratelli Tutti van paus Franciscus, bij het
Zonnelied van broeder Franciscus en natuurlijk de Franse Revolutie.

17 april 2024, 14.00 uur – Rini Rikkert: Op zoek naar de ziel

Met een mystieke tekst van Theresa van Avila uit haar boek ‘De innerlijke burcht’