Wie zijn wij

Iets over de organisatie:

De ‘Remonstrantse Broederschap’ is een kerkgenootschap met ongeveer 5000 leden, verdeeld over 40 gemeenten in Nederland. Zij zijn verenigd in een landelijke organisatie, met een kantoor in Utrecht en een eigen website. De kerk in Dordrecht heeft zo’n 100 leden & vrienden, die elkaar ontmoeten in de zondagse kerkdienst of/en bij andere activiteiten. Er zijn enkele parttime beroepskrachten, verder draait de hele organisatie op vrijwilligers – en enthousiaste deelnemers uiteraard. Een overzicht:

  • Het bestuur, oftewel ‘de kerkenraad’, die zich bezig houdt met pastoraat, diaconie, de financiën en het organiseren van alle activiteiten, waaronder de kerkdiensten.
  • Twee parttime predikanten: Anniek Lenselink en Jan Douwes.
  • De cantorij (geleid door cantrix Yvonne Peters en organist Margriet den Hartog)
  • De koster, mw. M. van Bennekom, die zorgt voor een gastvrije ontvangst in het gebouw. Mail

Overzicht onderwerpen in ‘wie zijn wij’…