Diaconie

De letterlijke betekenis van het woord “diaconaat” in het woordenboek is: ‘kerkelijke dienst der barmhartigheid’. De “diaken” is belast met het uitvoeren van deze dienst. De invulling van de diaconie is tegenwoordig, ook in de Remonstrantse gemeente, breed.

Diaconaat roept woorden op als ‘liefdadigheid’, ‘gerechtigheid’ en ‘bezieling’. Vanuit een bijbelse zienswijze proberen we naar de wereld te kijken door de ogen van mensen in nood. Vanuit dat omkijken naar de ander proberen mee te voelen en te leven. De diaconie probeert dit om te zetten in handelen om de ander te helpen en/of om zijn situatie zichtbaar te maken voor anderen. Zij zijn per mail bereikbaar.

 • Taken van de diaconie:
 • Financiële steun verlenen aan gemeenteleden;
 • Maken van een collecterooster (doelen/instanties) waarbij een keuze gemaakt is welke doelen financieel ondersteund zullen worden;
 • Informatie geven over de gekozen collectedoelen in de nieuwsbrief; Daarnaast informatie verzorgen die tijdens de mededelingen in de dienst kan worden gebruikt (met concrete voorbeelden van het doel);
 • Zorg dragen voor de collectes tijdens de dienst;
 • Financiën beheren rondom collectes;
 • Namens de gemeente en kerkenraad contacten onderhouden met diverse instanties;
 • Voor de kerkenraad voorselecteren van inkomende informatie. Assisteren bij het bedienen van het avondmaal;
 • Kerstgroet voor gemeenteleden en derden verzorgen (dit gebeurt in samenspraak met de contactleden);
 • Diaconale maaltijd;
 • Contact met de contactleden van de gemeente.