Ramen

8 gebrandschilderde ramen

in de Remonstrantse kerk van Dordrecht

Gelijkenis verloren zoon

In de periode 1948 – 1955 zijn er acht ramen geplaatst. De eerste vier (1948) verbeelden gelijkenissen: de ‘barmhartige Samaritaan’, de ‘verloren zoon’, ‘de zaaier’ en de ‘goede herder’. De vier ramen daar tussenin laten scènes zien uit het Oude Testament: Ruth, Job, David en Mozes.

Gelijkenis barmhartige samaritaan
Gelijkenis goede herder

De ramen zijn ontworpen door glazenier Dirk Boode te Delft. Hij vervaardigde ook de eerste vijf. De laatste drie (Job, David en Mozes) zijn vervaardigd door Willem Bogtman uit Haarlem en geplaatst in februari 1955.

Mozes

Volgende: orgel