Cantorij

Fragment cantorijzang Pasen 2023. Piano: Margriet den Hartog

De cantorij is nauwelijks weg te denken uit de Dordtse remonstrantse gemeente. Zij treedt gemiddeld zeven keer per jaar op tijdens de zondagse erediensten, bij voorkeur op hoogtijdagen zoals Kerst en Pasen. Ook tijdens uitvaartplechtigheden laat zij zich horen.
Daarnaast organiseert de cantorij eenmaal in de twee jaar ‘The Festival of Nine Lessons and Carols’. Ook schuwt zij niet haar medewerking te verlenen aan de jaarlijkse dienst ‘religie in popmuziek’.

Tijdens de wekelijkse repetities is er pianobegeleiding. Als we in diensten zingen bestaat de begeleiding afwisselend uit piano en orgel, regelmatig aangevuld met blazers en/of strijkers.

De repetities vinden plaats op donderdag van 19.45 – 21.30 uur (met uitzondering van de schoolvakanties) in de Remonstrantse kerkzaal.

Dirigente is Yvonne Peters, pianiste/organiste is Margriet den Hartog.

Op dit moment heeft de cantorij plaats voor enthousiaste zangers (sopranen, alten, tenoren en bassen). Er is geen leeftijdsgrens en er wordt geen auditie gehouden. U kunt gewoon mee repeteren en dan blijkt vanzelf of u voldoende muzikaliteit bezit om lid te worden.

Voor inlichtingen kunt u/kun je terecht bij Yvonne Peters: yvonne@petersdenhartogmuziek.nl