JEUGD

Kinderen en jongeren zijn altijd welkom in en bij onze diensten. Op dit moment is er geen vaste kinderkring of jeugdgroep. Wanneer er kinderen mee komen naar de kerkdienst, regelen we met elkaar opvang en/of (kleine) activiteiten voor hen. We gebruiken hiervoor de ruimte van de kerkenraadskamer.

kerkenraadskamer

Tijdens enkele speciale diensten worden de kinderen en jongeren die dat willen betrokken bij de invulling van de dienst. Zo is er jaarlijks de Lichtjestocht i.s.m. met andere kerken in de buurt. Op Kerstavond kunnen kinderen uit de hele buurt een lampionnentocht lopen waarbij ze bij de verschillende kerken een deel van het kerstverhaal horen. Kinderen en jongeren uit onze gemeente werken hier met enthousiasme aan mee.

Ook hebben we jaarlijks een “buitendag” waarbij we met de gemeente een activiteit buiten de kerk ondernemen. We zoeken de activiteiten zo uit dat ook de jeugd hierbij aan kan sluiten.

Een betrokken groepje ouders is altijd bereid om daar waar wensen en mogelijkheden zijn, opvang of activiteiten te organiseren. Zijn daarover vragen of is er behoefte aan meer informatie, dan komen we graag in contact met elkaar. Mail