Activiteiten

De KERKDIENSTEN, iedere zondag om tien uur. Altijd de moeite waard. Een uur om even uit het leven van alledag te stappen, en samen stil te zijn. Misschien is dat genoeg, misschien wil je ook luisteren naar de overdenking, en naar de muziek – of zelf meezingen uit het liedboek. Of kom je vooral voor het gezellige koffiedrinken na de dienst? Hoe dan ook: je bent welkom. Informatie over de komende diensten en andere activiteiten vind je bij de ‘Agenda‘.

Thema-middagen en -avond voorjaar 2023

In de maanden mei en juni worden er weer drie bijeenkomsten georganiseerd in de kerkenraadskamer van de Remonstrantse kerk, Cornelis de Wittstraat 28 te Dordrecht. Iedere belangstellende is van harte welkom, de toegang is gratis. Na twee succesvolle middagen komt er nog een avond op 29 juni:

De eerste thema-middag was op dinsdag 16 mei: over ‘Leven na de dood’. dat klinkt onmogelijk. Toch geloven mensen er in, maar waarin en waar gaat het dan over? We keken kort terug naar de  (summiere) gegevens in de bijbel en de ontwikkelingen in de kerkgeschiedenis, en bespraken vervolgens hoe dit oude beeld van de hemel in onze tijd ingrijpend aan het veranderen is. De spreker was ds. Rini Rikkert. (Veel van wat op deze middag besproken is kunt u terugvinden op haar website).

De tweede was op dinsdag 6 juni 2023, om 14.00 uur: Thema-middag over Gruwen met God. Wat is er mis met de mens? En wat doen we daaraan? De zondvloed en de toren van Babel. Op zoek naar zin in de Rampverhalen van Israël. En we hebben het niet over waar de ark gestrand is, wat ze in Babel spraken, en of de wijn van Noach te drinken was. Lezen onder leiding van Dr. Harm van Grol, bijbelwetenschapper en oud-docent aan de Katholieke Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg.

Donderdag 29 juni 2023, om 19:30: Thema-avond over Bidden en hedendaagse muziek’ De spreker is ds. Severien Bouman. Veel mensen vinden bidden moeilijk. Soms helpt het hen wanneer zij goede woorden krijgen aangereikt. Soms helpt het hen nog meer wanneer die woorden op muziek zijn gezet. Om mee te beleven, om mee te zingen, soms. Kan ook moderne muziek een uitdrukking zijn van ons gebed? Dat is de spannende vraag waarmee we ons op deze avond willen bezighouden. Luisterend naar enkele gebeden die door na-oorlogse componisten op muziek zijn gezet.

De ‘Thema-avonden Najaar 2022‘ boden interessante informatie en gesprekken over ‘Maria en Muziek’, ‘De kerk als herberg?!’ en ‘Religie en literatuur’. 2023 bood om te beginnen TWEE MIDDAGEN, beide in de Remonstrantse kerk te Dordrecht:

Woensdag 25 januari 2023 om 14.00 uur: ‘Niemand gelooft toch meer in het paradijs?!’ (AdRem december 2022) : Wat is geloof? wat is waarheid? En wat hebben we met God gedaan? We lezen en bespreken Genesis 2-3 op zoek naar de zin van dat verhaal, onder leiding van Dr. Harm van Grol, bijbelwetenschapper en oud-docent aan de Katholieke Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg.

Heeft u deze middag gemist? Jammer, maar gezien de grote belangstelling en de levendige gesprekken komt er vast nog wel een vervolg. Dat geldt ook voor…

De thema-middag woensdag 22 februari om 14.00 uur: Engelen in de bijbel en in deze tijd: Verhalen over wezens uit hogere sferen zijn al zo oud als de mensheid en komen in elke cultuur voor. In de bijbel worden ze ‘engelen’ genoemd: boodschappers van God. In de latere eeuwen verdwenen de engelen  meer en meer uit het zicht. Tegenwoordig groeit de belangstelling weer – maar dan vooral buiten de kerk. Veel mensen vertellen hun ervaringen, er verschijnen talloze boeken, de engelen zijn weer helemaal terug! Hebben we het dan nog over dezelfde bijbelse engelen? Waarom zóu je het er eigenlijk over hebben? Deze middag gaat ds. Rini Rikkert in op deze (en andere) vragen. Zij is theoloog en emeritus-gemeentepredikant. Engelen hebben al jaren haar bijzondere belangstelling (zie ook www.rinirikkert.nl).