Bestuur

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In de Remonstrantse Gemeente Dordrecht telt de kerkenraad 6 leden. Zij worden gekozen door- en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

Leden van de kerkenraad, van rechts naar links: Natascha Hessels; Dalina Borsje; René van Dijk (secretaris, mail); Annemarie Zomer; Wout-Jan Louwaars en Collin Bessels. Op deze pagina stellen zij zich aan u voor…

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en begeleidt de predikant in de uitoefening van zijn/haar ambt. Zij beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging naar de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt. De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.