Beleidsplan

In het laatste beleidsplan staat een overzicht van de gemeentelijke activiteiten in de Remonstrantse kerk van Dordrecht. En er gebeurt veel!

• Organiseren van kerkdiensten iedere zondag om 10 uur aan de C.de Wittstraat 28 Dordrecht-Centrum.
o De eigen deeltijd predikant gaat 14 tot 18 keer per jaar voor
o Veel gastpredikanten
• Gezamenlijke maaltijden die geregeld worden gehouden
• Gesprekken in verscheidene kringen en groepen
• Organiseren van thema bijeenkomsten over allerlei onderwerpen
Diaconie
• Een eigen cantorij met een wekelijkse oefenavond en regelmatige medewerking aan diensten
• Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen waarbij:
o Gezamenlijke diensten in de zomer en rond Pasen met de Doopsgezinden en Vrij Evang. Gem.
o Lampionnenoptocht en kerstdienst voor de kinderen met de buurtkerken
• Aandacht voor elkaar, bijvoorbeeld door contact te blijven houden met gemeenteleden die door hun hoge leeftijd of andere omstandigheden niet meer in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen
• Aandacht ook voor andere inspiratiebronnen en voor muziek, kunst en cultuur
• Openstaan voor- en mogelijk uitvoeren van ideeën van gemeenteleden
• Door mensen van de gemeente die samen iets organiseren te faciliteren

En ook door allerlei informele contacten, tijdens het tuinieren of afwassen, of in een clubje bij één van de leden of vrienden thuis. Lid of vriend zijn van deze gemeente kan betekenen dat juist het gemeenschapsgevoel het belangrijkste is dat zin geeft. Anderen vinden het prettiger om meer op zichzelf te blijven, af en toe een lezing of een kerkdienst te bezoeken en meer niet.

Kortom: Voor oude en nieuwe leden, vrienden en belangstellenden wil deze gemeente een inspirerende geloofsgemeenschap vormen.