Verhuur

Verhuur grote- en kleine zaal

Aan de C. de Wittstraat, nr. 28, Dordrecht-centrum bestaat de mogelijkheid om het Remonstrantse kerkgebouw te huren. U kunt daarvoor via de mail contact opnemen.

Kerkenraadskamer,

(kleine zaal): € 55,-

Kerkzaal…

Per dagdeel commerciële activiteiten: € 300,-
Niet-commerciële activiteiten: € 225,-
Trouwerij: € 300,-

  • Een bruiloft in onze kerk door de Remonstrantse dominee inclusief organist en dergelijke: € 1000,-
  • Buiten onze kerk, maar met ‘onze’ dominee: € 750,-
  • Begrafenis/crematie vanuit kerk met dominee en evt. organist: € 1000,-
  • Begrafenis/crematie buiten de kerk met dominee en evt. organist: € 750,-

In de periode dat de kerk verwarmd moet worden worden ook stookkosten in rekening gebracht.

Trouwerij/begrafenis voor leden/vrienden – zonder kosten, extra bijdrage welkom. Trouwerij/begrafenis belangstellenden – afhankelijk van de hoogte van hun bijdrage ter beoordeling aan de penningmeester. Afspraken kunnen door de koster gemaakt worden, deze houdt ook de agenda bij, maar worden door de penningmeester schriftelijk bevestigd, met gelijktijdig opmaken van de rekening.