Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 14 april
Tijd 10:00 uur
Locatie Dordrecht

Deze morgen gaat Ds. I Leng Tan in onze kerkdienst voor.

Het thema van deze dienst is : ‘Verbondenheid met God’.
We lezen Micha 4:1-5 en 1 Johannes 1:1-7. De twee teksten gaan over ‘wij’ versus ‘zij’ verhalen.

U kunt ook meeluisteren via deze link

Agenda