Mens

kaars

Christiane Berkvens – Stevelinck, remonstrants predikant over de mens:  ‘Ik schrijf over de mens in de aanloop van de belijdenis van de Remonstranten. Die is heel bijzonder. De belijdenis komt niet meteen met God op de proppen, maar zet in bij onszelf, onze rust, verwondering, bestemming. De eigen spirituele ervaring van mensen is het vertrekpunt. We moeten niet zo angstig zijn om God en mens met elkaar te verwarren. God wordt er voorgesteld als de wijn, maar wie anders dan de mens is zijn beker?’ – Uit de Goddeeltjes.